Ovalracing Venray

Raceway Venray versus Natuur en Milieufederatie Limburg: Case closed!

Uitgegeven door Dirk Kempen • 10 juni 2016 08:19

Sinds de introductie van de ecologische hoofdstructuur (het netwerk van natuurgebieden in Nederland) in 1993 was Raceway Venray (en haar voorganger Circuit de Peel) controversieel. Nu is daar officieel een einde aan gekomen. Een aantal natuurorganisaties en omwonenden, samengegaan als Natuur en Miliefederatie Limburg, heeft officieel haar bezwaar tegen het circuit ingetrokken. Hierbij een terugblik op het omvangrijke dossier die de Limburgse racerij jaren in haar greep hield.


Jarenlang opereerde Circuit de Peel illegaal en werd het gedoogd door de gemeente Venray. Na een inspectie van het toenmalige ministerie van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in 2001 kwam dit 'probleem' boven water. Het ministerie eiste bij de gemeente Venray en provincie Limburg dat de wet gehandhaafd werd en het circuit werd gesloten. Na een langdurig overleg werd besloten dat er vóór 2006 een nieuwe plaats voor het circuit moest zijn gevonden, anders werd de baan alsnog definitief gesloten.

Tot 2006 kwamen er drie voorstellen voor nieuwe circuits die allen werden afgewezen. Hierdoor leek het er op dat het circuit moest sluiten tot dat de Comissaris van de Koningin in Limburg een opmerkelijke uitspraak deed. Leon Frissen verklaarde dat het circuit nog zes maanden de tijd kreeg om een nieuwe locatie te zoeken. Het ministerie eist dat het circuit wordt gesloten en stapt hiervoor zelfs naar de bestuursrechter om de provincie te dwingen. De Raad van State wijst het verzoek af. In 2006 wordt er een nieuwe termijn bepaald. Uiterlijk 1 januari 2009 moet Circuit de Peel zijn gesloopt. Er kwam ook een akkoord voor de bouw van een nieuw circuit, net ten zuiden van het huidige circuit, net buiten de ecologische hoofdstructuur.


Hiermee leek het hoofdstuk ten einde, maar niets is minder waar. Na het vaststellen van de sluitingsdatum ontstaat hierover discussie. De gemeente en het circuit zelf willen die uitstellen. Uiteindelijk bepaalt de rechter dat ook de gemeente ook de wet moet handhaven en dat het circuit in oktober 2008 moet zijn gesloopt. Er werden alsnog twee races georganiseerd op het officieel gesloten circuit. Dit wekte onrust in de lokale politiek en de gemeenteraad besloot het circuit te dwingen deze races af te lassen. Circuiteigenaar Harry Maessen wilde kosten wat het kost de races door laten gaan en besloot een tijdelijk circuit de bouwen. In een van de nabijgelegen dorpen, Oirlo, bouwde Maessen een oval baan van één kilometer in één nacht! De succesvolle ondernemer werd gedwongen de baan te slopen en in november 2008 werd het oude Circuit de Peel gesloopt.

In 2009 werd het nieuwe Raceway Venray geopend. De seizoenen kort na de opening mocht de baan beperkt gebruikt worden. Omwonenden klaagden over geluid en natuurorganisaties waren nog steeds niet blij met het braakliggend terrein van de oude baan. In 2013 werd hierover een akkoord gesloten. Raceway Venray zou financieel bijdragen aan een nieuw natuurgebied. Dit nieuwe natuurgebied is op 9 juni 2016 opgeleverd. Hiermee staakt Natuur en Milieufederatie Limburg haar verzet tegen het circuit. Raceway Venray kan nu ongestoord gebruikmaken van haar elf geluidsdagen per jaar. Case closed!

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS