Formule 1

SPECIAL: Dreigend onheil voor de Formule 1? Krijgt Chase Carey het moeilijk met de teams?

Uitgegeven door Peter Vader • 20 maart 2019 16:53 • Print artikel

Ondanks het betalen van miljarden voor de sport, beweerden de Liberty Media-bazen in de dagen na de overname van begin 2017 voortdurend dat het dagelijkse management de weg kwijt was, de F1 verkeerd werd beheerd, de tijdslimieten nergens werden gehaald en ze er niet in slaagden de hoeveelheid geld te maken (winst, red.) die het had moeten zijn. Een groot deel van de schuld hiervoor lag bij Bernie Ecclestone. De nieuwe bazen van de F1-sport stonden erg kritisch tegenover zijn 'one man show'-aanpak. De grootste kritiek op de voormalige supremo was echter die op zijn dictatoriale benadering, waarbij Liberty benadrukte dat dit niet de manier was om dingen voor elkaar te krijgen. Met het oog op de fabel van de schrijver Aesop, the Wind and the Sun, stond de nieuwe baas van de sport erop dat er een verzoenende aanpak kwam bij het managen van de teams, in plaats van Ecclestone's gebonk op de tafel en het clashen van ego's.

Bernie Ecclestone fuck you
Bernie Ecclestone

Kwartje eindelijk gevallen?
Pas vorige week, toen de deadline van juni snel naderde, gaf Christian Horner toe: "Op een gegeven moment zullen ze een beslissing moeten nemen." Bernie Ecclestone was een dictator en dat is in sommige opzichten wat deze sport nodig heeft", voegde hij eraan toe. "Je kunt niet van de teams verwachten dat ze onderling iets afspreken, ze zijn alleen in zichzelf geÔnteresseerd."

Dagen later, sprekend op de 'Deutsche Bank Media, Internet & Telecom-Conference', leek Liberty's chief executive Greg Maffei, te suggereren dat het kwartje eindelijk was gevallen bij de F1-bazen. "Chase heeft geprobeerd een zeer verzoenende, constructieve toon te hanteren om alles in banen te leiden en we probeerden geen lijnen in het zand te trekken, maar we zullen zien of dat het misschien nog gaat komen", waarschuwde hij. "Ik denk dat de gesprekken op dit moment goed verlopen", voegde hij eraan toe. "Ik denk dat er een algemene consensus bestaat over de noodzaak van een kostenplafond. Ik denk dat men het eens is dat de minder presterende teams hun prestaties moeten kunnen verbeteren, mede door een betere beheersing van het geld dat omgaat in de F1. Er moeten grotere beloningen gaan naar de succesvolle teams, alsmede meer voordelen (prijzengeld, red.) aan de minder goede teams. De angel zit in de details en er is nog steeds veel 'armpjedrukken' om een gedeelte van die prijzenpot naar zich toe te halen", aldus Greg Maffei, die vervolgde: "Feit is dat het tot nu toe een soort zondagmiddagwandeling was voor Chase Carey en zijn team, omdat ze zich bezighielden met streaming, lettertypen en muziekthema's (herkenbare tunes), terwijl hun echte taak - het zware werk in termen van het managen van de sport - is het aansturen en onder controle houden van de teams. Zonder de teams is er geen F1 en momenteel zijn de tien teams die deel uitmaken van het 2019-startveld pas tot eind volgend jaar (2020, red.) vastgelegd. De F1-bazen presenteren hun grote plan voor de sport na 2020 aan de teams voorafgaand aan de Bahreinse Grand Prix van volgende week, maar het valt nog te bezien hoe men instemt met het plan, zonder dat Carey zijn toevlucht neemt tot een krachtdadige aanpak. Want zonder de overeenkomst en bijbehorende handtekeningen van de teams op de stippellijn, heeft Liberty niets."

F1 logo

Uitgavenoorlog en slotakkoord
"Waarschijnlijk de grootste uitdaging is, weet je, om tot een slotakkoord te komen", zei Maffei. "Hoewel er veel is besproken, wordt het moeilijker om het naar een hoger plan te brengen. Er zijn nog enkele prikkels en redenen nodig om het plan nu uit te voeren. Ik denk dat het iedereen in de sport ten goede zou komen, onszelf zowel als alle teams. Het versterkt de algemene kennis en alle sterke punten van ons plan", voegde hij eraan toe. "Maar in het verleden is het in dat opzicht niet altijd perfect geweest en ik denk dat wij het nu beter doen. De laatste keer raceten ze zes maanden zonder contract en ondertekenden ze het contract pas in het midden van het seizoen, nadat de afloopdatum al was gepasseerd. Ik ben ervan overtuigd dat we het beter zullen doen dan voorheen, maar hoe krijgen we ze op ťťn lijn?"

Verdeling van geld
In feite is de claim van Maffei enigszins onoprecht, want hoewel de vorige Concorde-overeenkomst pas in juli 2013 werd ondertekend - zes maanden nadat deze was verlopen - hadden de meeste teams al toegezegd zes maanden te racen voordat hun contracten eind 2012 afliepen. Volgens Forbes wordt dit bevestigd in F1-bedrijfsdocumenten van mei 2012, waarin staat dat "op grond van individuele teamovereenkomsten een meerderheid van de twaalf teams zich ertoe hebben verbonden deel te nemen aan het F1-wereldkampioenschap van 2013 tot en met 31 december 2020". Centraal in de vertraging tot nu toe, behalve verschillende haarkloverijen over de technische regels na 2020, staat het plan om de financiŽle kant van de sport op alle onderwerpen radicaal te herzien. Met name het afschaffen van de verschillende bonussen, een meer gelijke verdeling van de prijzenpot en de introductie van een budgetlimiet zijn hot items. De plannen zijn bedoeld om de uitgaven te beperken en daarmee een groter en meer succesvol team te helpen om een deel van het verloren geld alsnog te verkrijgen, na het schrappen van hun bonussen. Verandering is duidelijk nodig, want anders blijft het een uitgavenoorlog tussen Mercedes en Ferrari enerzijds en de overige teams anderzijds. Momenteel gaat 49,3% van de prijzenpot (£ 688m / $ 913m in 2018) naar de topdrie teams, met Ferrari bovenaan de lijst omdat ze £ 75m ($ 100m) incasseren nog voordat er nog maar een wiel heeft rondgedraaid. Momenteel spenderen Mercedes en Ferrari £ 225 miljoen ($ 300 miljoen), dat haaks staat op de plannen van de F1-bazen die een uitgavenlimiet van £ 150 miljoen ($ 200 miljoen) willen invoeren in 2020. Slechts twee jaar later willen ze deze limiet verlagen naar £ 112 miljoen ($ 150 miljoen). Momenteel delen de teams 68% van de onderliggende winst van de F1, een grote stijging ten opzichte van de 47,5% die ze ontvingen voordat de vorige deal werd voltooid. Naast de wijzigingen in het prijzengeld en de bonussen, zijn de grote teams echter niet blij dat ze beperkt zijn in wat ze kunnen uitgeven, want in hun ogen is succes op de baan het resultaat van investeringen die buiten het circuit worden gedaan in produktontwikkeling, mankracht en huisvesting. Kijk naar een team als Force India, dat vorig jaar regelmatig ver boven zijn budget uitkwam en op de rand van een bankroet balanceerde.

Chase Carey Liberty Media
Chase Carey

Veel politiek
Natuurlijk, behalve de commerciŽle kant van dingen, moeten de technische regels ook worden herzien voor 2021 en deze regels zullen op hun beurt bepalen hoeveel de teams moeten uitgeven. De voorschriften worden uiteengezet in de Concorde-overeenkomst, die wordt ondertekend door de teams, de F1 en de FIA. Hoewel de huidige versie een bepaling bevat waardoor deze tot 2030 kan worden verlengd, moeten de nieuwe verordeningen nog worden afgerond, met juni 2019 als de deadline. Tot op dat moment tasten de teams volledig in het duister met betrekking tot hun budgetten, waardoor het nog moeilijker wordt om een nieuwe commerciŽle overeenkomst te sluiten. Mercedes en Ferrari hebben al gedreigd om weg te lopen, terwijl de afgelopen weken, om verschillende redenen, Red Bull en Renault soortgelijke bedreigingen hebben geuit. En laten we McLaren en Williams niet vergeten, die er geen geheim van hebben gemaakt dat hun toekomst in de F1 afhankelijk is van een succesvolle afsluiting van het budget-probleem. Dit alles maakt de huidige situatie er steeds politieker op.

Nog geen overeenstemming
"Op dit moment is er nog geen beslissing genomen", zei Helmut Marko vorige maand. "We hebben geen voorschriften, geen overeenkomst met de houder van de commerciŽle rechten. Er is wel vooruitgang geboekt", verklaarde Louis Camilleri, CEO van Ferrari, in september 2018, "maar we hebben nog lang geen overeenkomst die alles omvat en die door alle deelnemers kan worden ondertekend." Hoewel er sprake is van work-in-progress, is het duidelijk dat de teams tegelijkertijd worden beschuldigd dat ze alleen maar uit eigenbelang handelen.

Iedereen verdient meer
Maar Liberty heeft ook zijn eigen agenda."Kostenreducties hebben het voordeel dat ze de kosten voor de teams verlagen en meer speelruimte aan hen bieden", benadrukte Maffei. "Maar als we daarnaast in staat zijn om de inkomstenstromen te laten groeien, door nauwer samen te werken met de teams, denk ik dat iedereen de mogelijkheid heeft om hiervan te profiteren. Met onze plannen kunnen we allemaal meer verdienen, met dezelfde inspanningen." En in een onderzoek op de F1 'fansite', vraagt Fan Voice: "Als je een raceweekend bijwoont, hoe bereidwillig zou je zijn om extra te betalen voor een aparte expositie of uitstalling van speciale auto's?" Dit soort vragen doet je beseffen dat Liberty niet om altruÔstische redenen in de F1-sport is gestapt, de eindeloze verwijzingen naar "de fans" is slechts een rookgordijn..., uit eigenbelang! Eind juni weten we wat meer, wordt vervolgd.

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS