Autosport Internationaal Toerwagens • Autonieuws

RAI Vereniging: goed dat coalitie elektrisch rijden blijft stimuleren

Uitgegeven door HJ van Keulen • 19 mei 2024 13:45

Het is goed dat de vier beoogde coalitiepartijen de ambitie hebben om elektrisch rijden te blijven stimuleren. RAI Vereniging gaat de komende maanden graag het gesprek aan met een nieuw kabinet om deze ambitie verder in te vullen. Met als doel om duurzame mobiliteit ook voor midden en lage inkomens bereikbaar te maken. Grote zorg is er over het afbouwen van de middelen uit het Nationale Groeifonds. Deze zijn cruciaal om in Nederland een bloeiende mobiliteits­industrie en daarmee banen te behouden en bij te dragen aan veilige en duurzame mobiliteit.

RAI Vereniging goed dat coalitie elektrisch rijden blijft stimuleren

Frits van Bruggen - algemeen voorzitter RAI Vereniging: ‘Het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB spreekt ambitie uit om elektrisch rijden te blijven stimuleren. Dat is positief. We gaan graag in gesprek met de beoogde nieuwe bewindslieden en Tweede Kamerfracties om deze ambitie verder in te vullen.’

MRB-correctie ook voor plug-in hybride
Het is goed dat de beoogde coalitiepartijen ervoor kiezen om de komende jaren bezitters van elektrisch auto’s niet meer MRB te laten betalen dan fossiele rijders. Het is wel belangrijk om dit structureel te maken. Daarbij spelen niet alleen elektrische auto's, maar ook plug-in hybride auto’s een belangrijke rol in de overgang naar schone en zuinige mobiliteit. Ze leveren namelijk een aanzienlijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Bovendien dienen ze als opstap naar volledig elektrisch rijden door consumenten. Vandaar dat RAI Vereniging, net als voor elektrische auto’s, pleit voor een correctie in de MRB voor PHEV’s (200 kg).

Grote zorgen over afbouw Nationale Groeifonds
Het Groeifonds is een belangrijke impuls voor het duurzaam verdienvermogen van Nederland. De overheid moet een actieve rol spelen in de marktbewerking van innovaties uit het fonds en deze blijven stimuleren via innovatieregelingen.

Frits van Bruggen: ‘Het kan niet zo zijn dat een nieuw kabinet niet meer samen met het bedrijfs­leven investeert in de toekomst van onze mobiliteits­industrie. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Dit besluit legt een hypotheek op het duurzaam verdienvermogen van Nederland, dit kost economische groei en banen.’

Speerpunten in mobiliteits­beleid
De belangrijkste maatregelen die naar het oordeel van RAI Vereniging onmisbaar zijn in het mobiliteits­beleid van het nieuwe kabinet zijn:

Stimuleer elektrische auto’s na 2025: De effecten van de onzekerheid rondom de fiscale regelingen na 2025, het verlagen van het bedrag bij de subsidiemaatregel en het aanscherpen van de private lease regelgeving, worden nu al zichtbaar in de verkoop van elektrische auto’s in de particuliere markt. Het nieuwe kabinet moet daarom het fiscale stimuleringsbeleid na 2025 voortzetten.

Overgang van auto­belastingen naar gebruik in plaats van bezit: RAI Vereniging pleit voor het omzetten van de vaste auto­belastingen in een tarief voor Betalen naar Gebruik. Dit systeem moet minder en schoner rijden belonen.

Zoek dekking voor misgelopen auto­belastinginkomsten: Het nieuwe kabinet moet alternatieve financieringsbronnen zoeken voor de teruglopende belastinginkomsten als gevolg van het voortschrijdende elektrificatieproces. Op dit moment draait een steeds kleinere groep van niet elektrische autogebruikers voor die inkomstenderving op waardoor autorijden voor een deel van de samenleving onbetaalbaar dreigt te worden.

Breng randvoorwaarden voor de transitie op orde: De laad en tankinfrastructuur mag geen beperking zijn in de transitie naar duurzame mobiliteit. Het ontbreekt vrijwel volledig aan laad- en tankinfra voor zero-emissie zware bedrijfs­wagens in de logistiek. Nederland moet hier meer investeren en er moet extra aandacht komen voor geavanceerde hernieuwbare brandstoffen.

Naar nulemissie logistiek in 2050: Er is een aanzienlijke investering nodig voor verduurzaming van regionaal en langeafstandstransport (Zero emissie trucks). Bovendien is de invoering van de vracht­wagenheffing met terugsluis naar de sector cruciaal voor verduurzaming van de transportbranche.

Stimuleer fietsgebruik: Laat forenzen het recht op een kilometervergoeding behouden bij het gebruik van een fiets van de zaak. In België en Duitsland, waar dit al het geval is, maken vier keer zoveel medewerkers gebruik van de fietsregeling.

Nieuwe oplossingen in woonwerkverkeer: Er dient meer aandacht te komen voor lichte, duurzame vervoersoplossingen voor woonwerkverkeer op (middel)lange afstanden, zoals de (elektrische) snor-, brom- en motorfiets.

Innovatie en handelsagenda rond batterijen: Batterijen en andere voertuig­innovaties zijn essentieel voor de duurzame en circulaire Nederlandse maak­industrie van de toekomst. Nederlandse truckfabrikanten hebben strategisch belang bij de toegang tot zeldzame grondstoffen, batterijinnovatie en recyclingcapaciteit in Nederland.

Nationaal Groeifonds: Het Groeifonds is een belangrijke impuls voor het duurzaam verdienvermogen van Nederland. De overheid moet een actieve rol spelen in de marktbewerking van innovaties uit het fonds en deze blijven stimuleren via innovatieregelingen.

 

MEER NIEUWS...

Babe-box

Xtra

COLUMNS